Instalacje do odbioru i transportu pyłu z urządzeń odpylających
Kotły parowe i wodne spalające węgiel kamienny i brunatny emitują popioły lotne. Odpylacze zainstalowane za kotłami (odpylacze mechaniczne, elektrofiltry, filtry tkaninowe i inne) oczyszczają spaliny z popiołów lotnych, które należy odebrać i przetransportować do miejsca ich odbioru np. odżużlacz, taśmociąg, składowisko odpadów.

ENTEX S.C. Energia-Technika projektuje i produkuje instalacje do odbioru i transportu popiołów lotnych w cyklu automatycznym.


 

Instalacje do czyszczenia pęczków konwekcyjnych kotłów rusztowych i pyłowych

Instalacje do czyszczenia pęczków konwekcyjnych kotłów rusztowych i pyłowych

Instalacja mechanicznego czyszczenia konwekcyjnych powierzchni ogrzewalnych (pęczków) wykorzystuje zasadę ... Czytaj więcej ->
Instalacja do odbioru i transportu pyłu z urządzeń odpylających

Instalacja do odbioru i transportu pyłu z urządzeń odpylających

Kotły parowe i wodne, spalajace węgiel kamienny i brunatny emitują popioły lotne. Odpylacze zainstalowane na kotłach... Czytaj więcej ->
Nasze urządzenia

Nasze urządzenia

Tutaj prezentujemy urządzenia produkowane przez ENTEX S.C. Energia - Technika dla instalacji odbioru i transportu pyłu, czyszczenia pęczków, usuwania nawisów. Czytaj więcej ->